Hyönteisruokaa ostaisi jopa puolet Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kyselytutkimukseen vastanneista. Kyselyyn vastasi 585 suomalaista.
Kyselytutkimus on osa Hyönteiset ravintoketjussa -hanketta, jota rahoittaa Tekes. Hankkeessa on tutkittu ihmisten suhtautumista hyönteisten syömiseen, ja Suomen verrokkimaina on käytetty Saksaa, Tsekkiä ja Ruotsia. Tutkimuksen mukaan suomalaisia kiinnostaa hyönteisruoka keskimäärin enemmän kuin verrokkimaissa.

Myönteisimmin hyönteisruokaan suhtautuvat alle 45-vuotiaat. Saksassa vain 25% vastaajista oli kiinnostunut hyönteisruoasta, kun taas Ruotsissa vastaava luku oli 40%. Tsekeissä noin kolmasosa vastaajista osoitti kiinnostusta.

Tutkimuksessa kehitettiin myös hyönteisruokatuotteita, joiden ideat ovat peräisin kuluttajilta. Kuluttajat ideoivat tuotteita esimerkiksi naposteluun ja valmisruuaksi. Tulosten perusteella suosituin muoto oli jauhe, ja yleensäkin kuluttajia kiinnostivat enemmän tuotteet joissa hyönteisiä ei ollut näkyvänä tai kokonaisena.

Lue koko artikkeli täältä.